Bảo trì thiết bị y tế

09/11/2020
Đăng bởi Thiết bị y tế số 1

1. BẢO TRÌ THIẾT BỊ Y TẾ NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ?

Việc thực hiện bảo trì giúp thiết bị hoạt động tốt, giảm các sự cố và hỏng hóc bất ngờ đồng thời cũng cải thiện sự an toàn trong quá trình khám chữa bệnh và liên tục của chăm sóc lâm sàng cho bệnh nhân.

2. CÁC YẾU TỐ TRONG QUÁ TRÌNH BẢO TRÌ

2.1. Đánh giá nhu cầu bảo trì

Một thiết bị y tế cần phải được bảo trì thường xuyên do liên quan đến các yếu tố:

  • Rủi ro cho bệnh nhân (hậu quả trực tiếp từ sự cố thiết bị hoặc thiết bị không sẵn sàng khi cần): việc kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra trước khi sử dụng, sau khi sử dụng và thực hiện thường xuyên có thể làm giảm đáng kể những sai sót trong chẩn đoán, khám chữa bệnh;
  • Rủi ro dịch vụ y tế (ảnh hưởng đến dịch vụ hoặc mất quyền sử dụng thiết bị): Nếu lỗi thiết bị sẽ ảnh hưởng đáng kể đến dịch vụ lâm sàng thì nên xem xét các bước tương tự như đối với yếu tố rủi ro cho bệnh nhân.

2.2. Mức độ bảo trì thiết bị y tế

Thiết bị y tế khi tiến hành bảo trì cần phải xem xét đến các yếu tố:

  • Thời gian chết chấp nhận được trên thiết bị: Khi một mặt hàng có khả năng hết hạn sử dụng trong một thời gian và khối lượng công việc có thể được quản lý bằng thiết bị khác.

Nếu có đầy đủ thiết bị thay thế hoặc quy trình thay thế, thời gian chết có thể không ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro y tế. Một số loại thiết bị giám sát có thể yêu cầu kiểm tra/thay thế thường xuyên như: bình oxy, pin, sạc …

2.3. Trang thiết bị y tế bao lâu cần bảo trì một lần

Việc xác định thời gian bảo trì một thiết bị phụ thuộc:

  • Tuổi của thiết bị: thiết bị tương đối mới sẽ đáng tin cậy hơn và do đó có thể được bảo hiểm theo thỏa thuận bảo trì;
  • Lịch sử sự cố: Phân tích cẩn thận các lý do cho sự hỏng hóc có thể tiết lộ điểm yếu trong thiết kế thiết bị, có thể được khắc phục bằng cách chủ động thay thế các bộ phận hỏng và thảo luận với các nhà sản xuất về các sửa đổi;
  • Lịch sử bảo trì: các khuyến nghị của các nhà sản xuất phải được tính đến.

2.4. Phân công bảo trì trang thiết bị y tế

- Khi đã quyết định một chế độ bảo trì và hỗ trợ phù hợp, bước tiếp theo là quyết định ai thực hiện từng khía cạnh của công việc. Có thể tiến hành bảo trì nội bộ và bảo trì bên ngoài:

  • Các yếu tố ảnh hưởng đến bảo trì nội bộ: Loại thiết bị; Hạn chế về năng lực; Áp lực nội bộ;
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến bảo trì bên ngoài: Dịch vụ tại chỗ; Nhà cung cấp dịch vụ độc lập

- Đối tượng làm công tác bảo trì

  • Quyết định ai sẽ bảo trì thiết bị có thể rõ ràng tùy theo tính chất của thiết bị, khả năng của dịch vụ nội bộ và quy trình của tổ chức

Sau khi bảo trì, thiết bị y tế cần được kiểm định hoặc hiệu chuẩn lại để hoạt động của thiết bị được chính xác so với hoạt động ban đầu.

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon