Que thử tiểu đường

Giá bán: 290.000₫ 380.000₫
Mô tả tóm tắt:
Que thử tiểu đường               OG Care                    
Quy cách:   Hộp 50 Que
Xuất xứ thương hiệu:   Italy
Nhà sản xuất:   BSI S.P.A
Giá bán: 230.000₫ 350.000₫
Mô tả tóm tắt:
Que thử tiểu đường Accu Check    Instant
Quy cách:   Hộp 25 Que
Xuất xứ thương hiệu:   Mỹ 
Thành phần:   Nhựa PP, Silicon
Nhà sản xuất:   Accu Check

 

 

 

 

 

Giá bán: 370.000₫ 470.000₫
Mô tả tóm tắt:
Que thử tiểu đường Accu Check    Instant
Quy cách:   Hộp 50 Que
Xuất xứ thương hiệu:   Mỹ 
Thành phần:   Nhựa PP, Silicon
Nhà sản xuất:   Accu Check
Giá bán: 190.000₫ 347.000₫
Mô tả tóm tắt:
Que thử tiểu đường Accu Check    Performa                         
Quy cách:   Hộp 25 Que
Xuất xứ thương hiệu:   Mỹ 
Thành phần:   Nhựa PP, Silicon
Nhà sản xuất:   Accu Check
Giá bán: 420.000₫ 590.000₫
Mô tả tóm tắt:
Que thử tiểu đường Accu Check    Guide
Quy cách:   Hộp 50 Que
Xuất xứ thương hiệu:   Mỹ 
Thành phần:   Nhựa PP, Silicon
Nhà sản xuất:   Accu Check
Giá bán: 190.000₫ 250.000₫
Mô tả tóm tắt:
Que thử tiểu đường               OG Care                    
Quy cách:   Hộp 25 Que
Xuất xứ thương hiệu:   Italy
Nhà sản xuất:   BSI S.P.A
Giá bán: 260.000₫ 390.000₫
Mô tả tóm tắt:
Que thử tiểu đường Accu Check    Guide
Quy cách:   Hộp 25 Que
Xuất xứ thương hiệu:   Mỹ 
Thành phần:   Nhựa PP, Silicon
Nhà sản xuất:   Accu Check
Giá bán: 150.000₫ 250.000₫
Mô tả tóm tắt:
Que thử tiểu đường Clever Check    4230 - 4125
Quy cách:   Hộp 25 Que
Xuất xứ thương hiệu:   Đức
Nhà sản xuất:   NedNet GmbH
Giá bán: 320.000₫ 590.000₫
Mô tả tóm tắt:
Que thử tiểu đường Accu Check    Performa                         
Quy cách:   Hộp 50 Que
Xuất xứ thương hiệu:   Mỹ 
Thành phần:   Nhựa PP, Silicon
Nhà sản xuất:   Accu Check
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon